Virtualització de servidors

  • Administració simplificada.
  • Reducció de costos.
  • Augment de la tolerància a errors.
  • Reduccion del risc que un servidor o màquina virtual es pari. La virtualització habilita el poder migrar-les en calent d'un servidor físic a un altre, aïllar la fallada d'una d'elles sense que afecti la resta o el balanceig dinàmic de les mateixes entre diferents servidors.
$

el sistema continua operatiu i sense interrupcions.

virtualització

Què és la virtualització de servidors?

La virtualització crea un entorn informàtic simulat, o virtual, en lloc d'un entorn físic. Sovint, inclou versions de maquinari, sistemes operatius, dispositius d'emmagatzematge, etc., generades per un equip. Això permet a les organitzacions particionar un equip o servidor físic en diverses màquines virtuals. Cada màquina virtual pot interactuar de manera independent i executar sistemes operatius o aplicacions diferents mentre comparteixen els recursos d'una sola màquina host.

En crear diversos recursos a partir d'un únic equip o servidor, la virtualització millora l'escalabilitat i les càrregues de treball, al mateix temps que permet usar menys servidors i reduir el consum d'energia, els costos d'infraestructura i el manteniment.