Avís legal i política de privacitat de 24HCOMPRA.COM SCP

Prestador del servei: 24HCOMPRA.COM SCP
Domicili Social: Avenida mare deu de Montserrat, 269 - 2, Barcelona, 08041
Mail: info@24hcompra.com

24HCOMPRA.COM SCP és titular de 24hcompra.com i i posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSI-CE) entre una altra normativa vigent, així com informar a tots els usuaris de les condicions d'ús de 24hcompra.com i la seva política de privacitat. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

24HCOMPRA.COM SCP es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en 24hcompra.com sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris, entenent-se com a suficient amb la publicació en la web. La informació que conté aquesta Web pot facilitar-se a través d'Internet o altres mitjans.

24HCOMPRA.COM SCP no garanteix la privacitat de les comunicacions realitzades pels usuaris en relació o a través d'aquesta web. Els usuaris d'aquesta web afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través d'aquesta són públiques i no comunicacions de caràcter privat.

24HCOMPRA.COM SCP no utilitza tècniques de correu no desitjat i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant el formulari electrònic, l'email o el registre d'usuari habilitats en aquest lloc web.

Responsabilitat.

24HCOMPRA.COM SCP no serà responsable per danys que poguessin derivar-se de la impossibilitat d'accés o continuïtat dels continguts d'aquesta web, de defectes que els usuaris poguessin trobar o produir a conseqüència del seu accés a la Web, de la veracitat de la seva informació, i en particular, però no en exclusiva, d'impossibilitat d'accedir a la web.

En cap cas 24HCOMPRA.COM SCP, els seus subministradors o els altres tercers esmentats en aquest lloc web seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades, virus, interrupció de negoci, danys que poguessin derivar-se de l'incompliment de drets de propietat intel·lectual o industrial, de secrets comercials, de qualssevol compromisos contractuals, l'honor, drets de la persona o de la vida privada, drets de propietat o qualssevol altres drets d'un tercer a conseqüència de la transmissió, circulació, emmagatzematge, recepció, obtenció o accés als Continguts; actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita a conseqüència de la transmissió, circulació, emmagatzematge, recepció, obtenció o accés als continguts; falta de veracitat, exactitud, pertinència o actualització dels continguts; no utilitat per a qualssevol propòsits o fallada en les expectatives generades per
els continguts; incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions i contractes assumides per tercers, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús de la web, qualsevol lloc web connectat a aquest o dels continguts o informació continguda en qualssevol d'aquests llocs web, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s'hagi avisat o no sobre la possibilitat de tals danys.

24HCOMPRA.COM SCP s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en la web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest. Des de 24hcompra.com és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web i atès que 24HCOMPRA.COM SCP no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts.

No obstant això, en compliment del que es disposa en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, 24HCOMPRA.COM SCP es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic.

Propietat intel·lectual i industrial.

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu; la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, programes d'ordinador, marques registrades o en procés de registre, signes distintius i dominis d'Internet, són propietat de 24HCOMPRA.COM SCP o en el seu cas disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. La reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de 24HCOMPRA.COM SCP serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
Tots els drets d'explotació sobre els mateixos – especialment la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, participació, i remuneració per còpia privada – queden reservats.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en la web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, 24HCOMPRA.COM SCP compta amb l'autorització expressa i prèvia per part d'aquests. Tret que s'especifiqui el contrari, els Continguts són per a ús personal de l'usuari i no per al seu ús comercial. Els usuaris no podran modificar, copiar, distribuir, transmetre, mostrar, executar, reproduir, publicar, llicenciar, crear treballs derivatius, transferir o vendre qualsevol
informació, programari, productes o serveis obtinguts o inclosos en els continguts i/o en aquesta
web. Es prohibeix especialment la reproducció total o parcial dels continguts d'aquest lloc web sense la prèvia autorització per escrit de 24HCOMPRA.COM SCP.

Política de Privacitat.

De conformitat amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, trobaràs a
continuació tota la informació rellevant sobre com tractem les dades personals que comparteixis amb nosaltres.

Responsable del Tractament de Dades Personals: / info@24hcompra.com

Finalitats per a les quals es tractaran les teves dades personals i legitimació:
Tractarem les teves dades personals per a les següents finalitats contractuals: (i) fer-te l'oferta dels productes que ens hagis sol·licitat, (ii) vendre't els productes que ens hagis sol·licitat; (iii) atendre qualsevol sol·licitud que puguis realitzar-nos. Així mateix amb base en el nostre interès legítim tractarem les teves dades de caràcter personal a fi de (iv) assegurar la nostra activitat comercial; (v) garantir la satisfacció dels nostres clients; (vaig veure) enviar-te informació rellevant sobre els nostres productes i serveis; (vii) mesurar l'efectivitat de les nostres accions publicitàries; (viii) dur a terme enquestes de satisfacció o (ix) investigar el frau o protegir les nostres operacions o usuaris.

A més, subjecte al teu consentiment previ, també tractarem les teves dades personals per a enviar-te comunicacions comercials en relació amb els nostres productes i serveis, podent basar-se aquestes comunicacions en el perfil comercial elaborat en relació als teus hàbits de consum, utilització dels nostres serveis i navegació a través de la nostra pàgina web i per a felicitar-te en el teu aniversari o en dates destacades.
Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment posant-te en contacte amb 24HCOMPRA.COM SCP a través del correu electrònic info@24hcompra.com

Quin tipus de dades personals recopilem?
Tractem únicament les dades necessàries per a cadascuna de les finalitats abans identificades. Per als fins esmentats anteriorment tractarem les següents categories de dades
personals:
– Dades d'identificació
– Informació financera
– Hàbits de consum
– Informació comercial
– Imatges

Quant temps guardem i tractem les teves dades personals?
El termini de conservació de les dades dependrà de la finalitat per a la qual la tractem. Per a cadascuna de les finalitats de tractament anteriors, la taula que es mostra a continuació especifica el termini màxim de conservació de les teves dades personals. Després dels períodes descrits a continuació, ja no tractarem les teves dades personals per a aquesta fi.

Amb qui compartim les teves dades personals?

a. Proveïdors de serveis
A fi de prestar-te els serveis i productes que ens ha sol·licitat, podem compartir els teus dades de caràcter personal amb els nostres proveïdors com es descriu a continuació, podent trobar-se algun d'ells en països situats fora de la Unió Europea. El qualsevol cas, pots estar segur que prenem totes les mesures raonables per a obtenir els compromisos dels nostres proveïdors de tractar les teves dades personals amb el mateix nivell de protecció amb el qual els tractem nosaltres. En aquest sentit, els proveïdors amb els quals podem compartir les teves dades de caràcter personal són els que ens presten serveis d'allotjament de llocs web, serveis de correu electrònic, Hosting, màrqueting, patrocini de sortejos, concursos i altres promocions, auditoria, gestió de comandes de clients, anàlisis de dades, atenció al client i realització de recerques i enquestes de satisfacció de clients.

b. Altres destinataris
En cas d'una fusió, reorganització, adquisició, unió d'empreses, etc., podem comunicar les teves dades de caràcter personal al tercer corresponent quan això sigui necessari per al bon fi de l'operació.

c. Compliment legal i Seguretat
Pot ser necessari, per requeriment legal, procediment judicial, litigi i/o requeriment d'autoritats i organismes públics dins o fora del seu país de residència, que comuniquem les teves dades personals a les corresponents administracions o òrgans públics. També podem comunicar les teves dades de caràcter personal si ens veiem obligats a fer-ho per motius d'ordre públic, aplicació de la Llei i altres assumptes de rellevància pública, en la mesura en què la divulgació sigui necessària a apropiada i així ens ho requereixen les autoritats competents. On legalment estigui permès, i en la mesura en què sigui possible l'informarem abans d'aquesta comunicació. Si determinem de bona fe que la comunicació és raonablement necessària per a protegir els nostres drets, fer complir els nostres termes i condicions, investigar el frau o
protegir les nostres operacions o usuaris, també podem comunicar les teves dades de caràcter personal a les autoritats de control oportunes.

Transferències fora de la UE.
Com hem indicat, la comunicació de les teves dades de caràcter personal pot, en alguns casos, implicar la transferència internacional dels mateixos fora de la Unió Europea (UE). No obstant això, i donada l'especial atenció al tractament de les teves dades personals que tenim,
quan es realitza aquesta transferència fora d'UE, implementem mesures per a garantir que les dades personals transferides es beneficiïn d'un nivell adequat de protecció i adoptem les garanties adequades. Pots obtenir més informació sobre les garanties establertes
posant-te en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic abans esmentada.

Quins són els teus drets?
En relació amb els fins esmentats anteriorment, tens dret a accedir a les teves dades personals, o sol·licitar que siguin modificats o eliminats. També tens dret a oposar-te al tractament de les teves dades personals o a sol·licitar una restricció d'aquests. A més, tens dret a sol·licitar les teves dades personals en un format estructurat i estàndard. Per a exercir qualsevol dels drets indicats, així com per a revocar el consentiment, en cas que hagi estat prestat, o realitzar qualsevol sol·licitud o reclamació relacionada amb la forma en què nosaltres, tractem les teves dades personals, pot dirigir-se a Avenida mare deu de Montserrat, 269 - 2, Barcelona, 08041 o enviant un correu electrònic a info@24hcompra.com.
Així mateix, et recordem que, quan ho consideris oportú, podràs dirigir-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a fi de presentar una reclamació en relació al tractament que realitzem de les teves dades de caràcter personal.

Incorporació dels CV als nostres fitxers.
Els CV enviats a través de l'email a info@24hcompra.com seran afegits als nostres fitxers amb la finalitat d'analitzar el seu perfil amb la finalitat d'avaluar determinats aspectes personals d'una persona física, en particular per a analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments d'aquesta persona física. El Responsable del Tractament l'informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. en cas de no complir el CV amb els requisits de cerca de l'empresa, aquest serà eliminat de manera automàtica de la nostra base de dades, la resta de CV s'emmagatzemaran pel període legalment establert. Aquestes condicions es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts i s'esmenaran davant els tribunals competents. No obstant això, serà obligatori que en cas de conflicte les parts intentin prèviament resoldre la qüestió de mutu acord.